چهارشنبه, 30 خرداد 1397

سرای اهل قلم فک پلمپ شد

نامه الکترونیک چاپ PDF

جلسه شانزدهم دقایقی قبل از یورش سربازان گمنام

دیروز در آغاز جلسه دادگاه به قاضی عرض کردم که قریب 10 ماه است سرای اهل قلم را پلمپ کرده اند، جناب امین ناصری(بازپرس شعبه ششم دادسرای اوین) می گفت که بی جهت پلمپ کرده اند و دستور می دهم باز نمایند!  شما هم که در جلسات قبل همین را فرمودید، اما هنوز سرای اهل قلم پلمپ است و بوی تعفن مواد غذایی همسایه ها را آزرده کرده است!

قاضی احمد زاده گفت:" به اطلاعات استان تهران دستور فک پلمپ را داده ام و بلافاصله با آقایان اطلاعات تماس گرفت که چرا فک پلمپ نکردید" از آن سوی خط گفتند:" به واسطه بررسی صلاحیت ها که سرمان شلوغ بوده است و تا شنبه فک پلمپ می نماییم"

دیروز بعد از ظهر چند نفر از نیروهای اطلاعات به محل سرای اهل قلم رفته و از محل رفع پلمپ بعمل آوردند.

این خبر برای اعضای سرای اهل قلم، اصحاب اندیشه و همکاران موسسه مسرت بخش و امید آفرین بود.

فک پلمپ سرای اهل قلم را به همه دوستان تبریک می گویم.

هر چند خرابی های ناشی از تفتیش و بسته بودن قریب 10 ماه زیاد است، اما ورود به سرای اهل قلم پس از این مدت طولانی برایم لذت بخش و خاطره انگیزبود، وسایل میهمانان همه جا پراکنده بود، گویی خدای ناکرده مغول ها به این سرا یورش آورده اند، دو عدد کلاه کاسکت بیانگر این است که کسانی را که فرستاده بودند کلاه بیاورند، سر را برده و کلاه را جا گذاشته اند! کاپشنی در گوشه ای توجه مرا جلب کرد، با خود گفتم، مگر این قوم مردم را لخت کرده اند! دیدم همه اینها نمادین است، و برای من سوخته دل پیامی دارد!

داکت های برق را کنده  و سیمها را بیرون ریخته بودند، مهتابی ها را هم باز کرده بودند، نمی دانم به دنبال چه چیزی می گشتند، شاید می ترسیدند که ما هم دوربین کار گذاشته باشیم و فیلم آن 50 نفر سرباز گمنام که بی رحمانه به سرای اهل قلم حمله کردند را گرفته باشیم!

در گذشته هم که به دفتر من حمله کردند، همه دوربین ها را از کار انداختند و هارد را سوزاندند!

یگان ویژه هم که دفتر و منزل مرا سنگباران و شیشه ها را خرد کرد، دوربین های آیفون تصویری را هم با باطوم خرد کردند!

اینها از چه می ترسند؟ ! ما که در وزارت و بازداشتگاه در برابر دوربین شما می نشینیم، شما از چه می ترسید؟ اگر با مردم خوب تا کنید، نیازی به ماسک و شکستن دوربین ها نیست...!

بگذریم و شادی فک پلمپ را با این خاطره ها تلخ نکنیم، ما همه آنها را بخشیده ایم، ما به دنبال انتقام نیستیم، عذرخواهی هم نمی خواهیم، اما تلاش کنید که این لطمات را جبران نمایید. فرصت را از دست ندهید، برای دنیا و آخرتتان می گویم...

مهدی خزعلی

92/5/24

افزودن نظر


Joomlart