چهارشنبه, 27 تیر 1397

اگر رؤیت هلال موجب آقایی است، مش قنبر، چوپان ولایت ما ، اولی است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

پا قدم روحانی اولین ماه رمضان 30 روزه را در عمرم تجربه کردم، همیشه ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی 29 روزه بود، حتی یکبار که تلاش کردند 30 روزه شود و با قاطعیت در تلویزیون اعلام کردند که فردا سی ام رمضان است، مراجع در قم و مشهد نماز عید خواندند و حاکمیت ساعت 10 صبح تن به عید داد و نماز آن سال تعطیل شد...!

یک سال هم همه مراجع را بایکوت خبری کردند تا رمضان تمام داشته باشند، اما در همان فضای بایکوت مراجع اعلام عید کردند و ما ناگزیر به خارج شهر رفته و افطار کردیم...!

امسال عربستان و مصر و ترکیه و سوریه و امارات و قطر و عمان و کویت و فرانسه و ... و کلاً همه کشورها امروز عید است بجز ایران و خبری هم از نماز عید در قم و مشهد نیست، ظاهراً اجماعی است بر تنهایی ایران! با یکی از علما تماس گرفتم، پای تلفن می ترسید از عید چیزی بگوید...!

آیت الله سیستانی هم که فردا را عید اعلام کرده اند، چون در عراق یک روز دیرتر رمضان را شروع کرده اند و نمی شود 28 روزه تمام کنند! و باز عراق هم رمضانش 29 روزه است!

این قصه هر سال ماست و تمامی ندارد، اعلام عید شده است ملاک آقایی و ریاست!  چیز تازه ای هم نیست، زمان امام صادق هم چنین بود...! آن روز هم نزدیک بود امام صادق سرش را بدهد، اگر به خرمایی سی ام رمضان را افطار نکرده بود...!

نقل است که صادق آل محمد (علیه السلام) در جمع اصحاب نشسته بود، اصحاب از عید سئوال کردند و فرمود:"امروز سی ام ماه مبارک است و من روزه دارم"  خبر به سفاح خلیفه سفاک عباسی رسید، امام را احضار کرد و پرسید:" نظر پسر عم ما صادق آل محمد در باره عید فطر چیست؟"

امام که از مقصد و مقصود شوم خلیفه با اطلاع بود، پاسخی ظریف داد و گفت:" ما نگاه می کنیم به امام المسلمین، اگر روزه بدارد روزه می داریم و اگر افطار کند افطار می کنیم!"

و خلیفه که نظر امام را می دانست دست برد و خرمایی  برداشت و گفت:" من امروز را عید می دانم و افطار می کنم!"

و امام ناگزیر به خرمایی افطار فرمود، پس از خروج از دارالخلافه، اصحاب جویای علت این عمل شدند و امام فرمود:" روزه ام را افطار کنم و قضایش را به جا آورم بهتر از آن است که گردنم را بزند!"

این حکایت نشان می دهد که در طول تاریخ بیش از رؤیت هلال و حکم شرعی واجب و حرام، این ریاست ها و سرقفلی اعلام عید بوده است که موجب اختلاف در موعد رؤیت هلال شده است، منجمین می توانند با دقت زمان رؤیت هلال را بیان کنند، اما غلط می فرمایند که یافته علمی خود اعلام کنند! پس آقایی و ریاست ما چه می شود؟  این آقایی و ریاست سالی یکبار به رؤیت هلال گره خورده است، تا جایی که خوردن یک خرما جان رئیس مذهب ما و استاد ائمه مذاهب اربعه اهل سنت را بیمه می کند...!

امروز هم خیلی ها در خفا افطار می کنند و نماز می گزارند تا جانشان مصون بماند و خیلی ها در خفا روزه می دارند و با زبان روزه نماز عید می گزارند تا جان بدر برند، بیایید این اعلام تشریفاتی و این آقایی به واسطه این امر دون را ریشه کن کنیم و اعلام عید را به منجمین بسپاریم و یک هیئت استهلال منتخب همه مراجع و دولتها تشکیل دهیم و رای این منجمین برای همه کشورهای هم افق در شب حجت باشد.

گام نخست این است که مراجع این امر را دون شان خود بدانند و به کارشناس ارجاع دهند، واقعاً زشت و سخیف است که این امر پیش پا افتاده را از مرجع بخواهیم و زشت تر آن که آنرا موجب آقایی و بزرگی بدانیم و سخیف تر این که بر سر آن بزرگان به نزاع و ستیز برخیزند...!

علما، روحانیون، مراجع؛ بیایید برای همیشه این ننگ را از دامن اسلام بزداییم و با تعیین جمعی عالم نجوم از بلاد اسلامی، کار استهلال را به کارشناسان بسپاریم و آقایی خود را به رؤیت هلال گره نزنیم، اگر رؤیت هلال موجب آقایی است، پس مش قنبر، چوپان ولایت ما بر ما ولایت دارد...!

والسلام علی من اتبع الهدی

مهدی خزعلی

92/5/17

افزودن نظر


Joomlart