سه شنبه, 26 تیر 1397

مونس تنهایی

نامه الکترونیک چاپ PDF

"یا مونسی فی وحدتی"

"مونس تنهایی من"

این شیرین ترین ذکر خلوت انفرادی است، آن را با خط درشت بر دیوار قبله سلول انفرادی 117 حک کرده بودم تا هنگام نماز موجب حضور قلب باشد، با این ذکر حال خوشی در انفرادی حاصل می شد که در وصف ناید و در بیان نگنجد، در خلسه این ذکر قطعه شعری سرودم که در میانۀ دعای جوشن کبیر و مشلول، آن را زمزمه می کردم و باران اشکی جاری می شد

"مونس تنهایی"

من در این سلولم

تک و تنها، بی کس

نبود جز یکتا

بهراین تنها کس

و نباشد بهتر

زخدایم مونس

راست می گویم من

می کنم او را حس

او همین نزدیکی است

درهمین سلول است

او سخن می گوید،

با من و من با او

گاه می خندم من

گاه می گریم من

خنده هایم را،

دوست می دارد او!

گریه هایم را،

می ستاید او

اشکهایم را،

می شمارد او!

8/11/91 مهدی خزعلی (باران)

بند امنیتی 209 سلول انفرادی 104

لینک یو تیوپ:    http://youtu.be/EUy1ZGYx5tA

***      دیشب شب قدر و شب ضربت خوردن مولا بود، در میانه دعای جوشن کبیر، یاد خلوت انسی که با مونس تنهایان داشتم، کردم و اشکی ریختم، آنجا که خدا را با " یا انیس  من لا انیس له" می خوانی ! یا آن هنگام که می گویی:" یا من آنسنی و آوانی" سایت را در شب قدر و با ذکر :مونس تنهایی" آغاز می کنم. 6/5/92

افزودن نظر


Joomlart