چهارشنبه, 30 خرداد 1397

میلاد کوروش کبیر مبارک باد

نامه الکترونیک چاپ PDF

میلاد کوروش پسر بهشت در اوستا، سیروس در تورات، سایروس در انجیل، ذوالقرنین در قرآن و اولین دادگستر جهان و بنیان گذار بزرگترین تمدن بشری - ایران زمین - بر همه وارثان ناخلف این سرزمین مبارک باد!

امروز از آموزه های کوروش چیزی نمانده است.

او ریشه دروغ را از این سرزمین کند، اما امروز دروغ چون علف هرز همه جا را گرفته است.

ای فرزندان ناخلف ایران زمین؛ امروز تولد پدر است، به حرمت آن بزرگ، فقط بیایید دروغ نگوییم...!

هفتم آبان ماه 1391

افزودن نظر


Joomlart