چهارشنبه, 30 خرداد 1397

نامه دعوت به راهپیمایی صلح بیش از 140 امضا دارد

نامه الکترونیک چاپ PDF

نامه دعوت به کمپین راهپیمایی صلح را بیش از یکصد و چهل فعال و زندانی سیاسی امضا کرده اند، امیدواریم در روزهای باقیمانده، دوستان دیگری نیز به جمع این عزیزان اضافه شود و این تلاش مدنی را تنها نگذارند.

این یک نمرین است، تا فردا عذری برای کسی نماند...

لینک

راهپیمایی صلح در سیزده آبان

لینک

فراخوان جبهه آزادی برای راهپیمایی صلح در سیزده آبان

افزودن نظر


Joomlart