چهارشنبه, 27 تیر 1397

احمد قابل آزاد شد(پیام تصویری شهید احمد قابل)

نامه الکترونیک چاپ PDF

همین چندی پیش بود که در سی سی یو به دیدارش رفتم و برای دوستان پیامی داشت و با موبایل فیلمی گرفتم، یادش گرامی باد که تا آخر استوار ایستاد.

درسی برای فرصت طلبانی که در کنج خانه به کمین پست نشسته اند و منتظرند تا آبها از آسیاب بیافتد و خود را کاندیدای ریاست جمهوری کنند، آنهم با چراغ سبز جناح حاکم...!

بعضی به اصطلاح اصلاح طلبان از خانواده احمد قابل خجالت بکشند، این عزیزان همه چیزشان را دادند تا بار دیگر شما پای میز مذاکره بنشینید و همه چیزمان را بفروشید

خدایش رحمت کند که جان در راه عقیده داد.

احمد جان شهادتت مبارک

1391/8/1

مهدی خزعلی

قسمت اول http://www.youtube.com/watch?v=gQLH8dlM3FI&feature=youtu.be

قسمت دوم http://www.youtube.com/watch?v=lvazUKnMtK0&feature=youtu.be

افزودن نظر


Joomlart