دوشنبه, 25 تیر 1397

صاحبش اومد!!!

نامه الکترونیک چاپ PDF

تمام اساتید اقتصاد بین الملل بزنن گاراژ! صاحبش اومد!!!

امام جمعه خوانسار:

امریکا لازم نیست ایران را تحریم کند، فکری به حال دلار خودش بکند، که هر روز گران می شود!

..........................................................................................................................................

این ایمیل را که دریافت کردم یاد حکایت طنزی افتادم که خالی از لطف نیست برایتان بازگو کنم، گویند همولایتی ما در جبهه پدافند هوایی بود، زد و یک هواپیمای میگ 23 عراقی را انداخت، خلبان عراقی با چترنجات پایین می آمد که همولایتی ما به دوستش گفت:" غضنفر؛ بیا در ریم، صاحابش داره میاد!"

افزودن نظر


Joomlart