چهارشنبه, 30 خرداد 1397

چهاردهمین نشست سرای اهل قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

با حضور آقایان مهندس حسین مرعشی و دکتر محمد خوش چهره

چهارشنبه 26 مهر ماه ساعت 18.30

جهت اطلاع اعضای سرای اهل قلم

افزودن نظر


Joomlart