پنجشنبه, 31 خرداد 1397

رهنمود رهبری در باره حجاب

نامه الکترونیک چاپ PDF

رهبر جمهوری اسلامی در سفر اخیرش به بجنورد خواستار دلجویی از جوانان و دانشجویان به ویژه مدارا با بانوانی شد که ادبیات رسمی در ایران از آنان تحت عنوان "زنان بدحجاب" یاد می کند.

دو سایت خبری "بازتاب" و "انتخاب" در ایران با انعکاس اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص نوشتند که آیت الله خامنه ای شدیداً از نامدارایی با "زنان بدحجاب" انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای در سفرش به بجنورد در سخنرانی در ورزشگاه تختی این شهر گفت : "بعضی از خانم هایی که در استقبال امروز بودند، خانم هایی بودند که در عرف عمومی به آنها می گویند "خانم بدحجاب"؛ اشک هم از چشمش دارد می ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟"

آیت الله خامنه ای در ادامه با طرد بانوان باصطلاح بدحجاب و نامدارایی با آنان مخالفت کرد و گفت : "او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص های این حقیر باطن است." رهبر جمهوری اسلامی در جای دیگری از سخنانش افزود که البته می توان نهی از منکر کرد. اما، این کار باید با زبان خوش صورت بپذیرد نه با ایجاد نفرت.

......................................................................................................................................

* دقت بفرمایید که این رهنمود خاص مراسم استقبال از رهبری نیست!

من در کوه بارها شاهد هتک حرمت و اهانت و پس گردنی زدن نیروهای انتظامی نسبت به جوانان بیست و چند ساله بوده ام، باور کنید رفتاری که اگر با چهارپایان در کوه می شد همه کوهنوردان به دادخواهی از آن چهارپا برمی خواستند، اما نسبت به این هتک حرمت انسانها مردم سکوت می کردند، و وقتی من به نیروی انتظامی تذکر می دادم و مانع خشونت غیرقانونی آنها می شدم، مردم تعجب می کردند!

 

افزودن نظر


Joomlart