سه شنبه, 26 تیر 1397

اولین پذیرش خطا توسط رهبری می تواند الگوی مسئولین باشد

نامه الکترونیک چاپ PDF

رهبری در بجنورد: "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم و مسئولین و خود بنده حقیر هم در آن سهیمم، بحث متوقف نشدن بحث کنترل نسل بود/ اوایل خوب بود اما نباید ادامه پیدا می‌کرد"

کارزار پوزش و بخشش، راهکار عزت و اعتلای میهن است، همه باید با شجاعت در این میدان گام بردارند، هراس ازقبول خطا و عذرخواهی ما را در ورطه لجاجت و تکرار خطا می افکند، چندی پیش که به دیدار مادر در بیمارستان رفته بودم و تنی چند از بستگان ذوب در ولایت بودند، حرف تحدید نسل و سیاست های اخیر رهبری شد و آن خانم ذوب در ولایت می گفت: "رهبری از اول کنترل جمعیت را حرام و سیاست صهیونیستی می دانسته اند و این کار کار هاشمی بود! " من عرض کردم که شما با این تعبیر رهبری را متهم می کنید که در دوران ریاست جمهوری خودش و دوران رهبری اش نسبت به این حرام و سیاست صهیونیستی سکوت کرده است! آخر اگر فرض کنیم که این سیاست غلط بوده است - که نبوده است - او هم سهمی بسزا در آن دارد. دیگر نخواستم بر بالین بیمار بحث ادامه یابد تا امروز که رهبری در بجنورد با صراحت خود را در این امر سهیم دانستند.

من هنوز بر این باورم که سیاست کنترل جمعیت مفید و ضروری است، ما تا زیرساخت ها را درست نکرده ایم، نباید اجازه دهیم که انفجار جمعیت، نیازهایمان را دو چندان نماید، نمی خواهیم معتاد و مواد فروش و تن فروش تولید کنیم، ما به قدر همین جمعیت هم اشتغال نداریم، سابق هشتمان گروی نه مان بود و امروز هشتمان گرو هشتادمان است!

از رهبری می خواهیم که تا تأمین زیرساخت ها و امکانات آموزشی و بهداشتی و اشتغال از تکثیر نسل صرفنظر فرمایند، اول خانه ای در خور فیل بنا فرمایید و سپس به فکر میهمانی فیلان بیافتید.

فقر و فساد و فحشا دارد هویت ایرانی را تهدید می کند، اخلاق از جامعه رخت بربسته و دروغ و نیرنگ و فریب بیداد می کند، کسی به کسی رحم نمی کند، اگر این نقد راتقدیم می کنم، چون خیر شما را می خواهم، فریب متملقین را نخورید، تا شما حرف از 150 میلیون می زنید، همشیره ما می آید و می گوید ما 400 میلیون ظرفیت داریم، آخر او فرزندانش را به آمریکا فرستاده است و گمان می کند که همه می توانند فرزندانشان را به آمریکا اعزام دارند! بله اگر بچه تولید کنیم و به آمریکا بفرستیم، ظرفیت بالاتر و بالاتر می رود!

تازه می توانیم ظرفیت کانادا و اروپا و بخصوص لندن نشینان را هم محاسبه کنیم، احتمالاً با احتساب مهاجرین به کل کره ارض می توانیم ظرفیت میلیاردی داشته باشیم.

من بیش از آن که نگران پیری جمعیت باشم، نگران دریوزگی و تن فروشی این ملت هستم، ما ملتی آقا و سربلند می خواهیم! هند که جمعیت میلیاردی دارد و بعضی کنار پیاده رو متولد و کنار پیاده رو می میرند، الگوی خوبی است؟

برای نمونه آیا می تواینیم متکدیان را از سطح جامعه جمع کنیم؟

آیا می دانیم که بیش از90 درصد جمعیت ایران زیر خط فقرند؟

می دانیم که اگر بنا باشد جنبش وال استریت در ایران بپا شود، 99/9 درصد یک سویند و 1 هزارم در سوی دیگر به رانت خواری مشغولند!

آیا می دانیم که ثروت ایران در دست این جمعیت کوچک - که کمتر از یک هزارم می باشند - است.

مهدی خزعلی

1391/7/19

 

افزودن نظر


Joomlart