چهارشنبه, 30 خرداد 1397

کاراگاه پورآرا در رادیو زمانه

نامه الکترونیک چاپ PDF

به سئوالی در رادیو زمانه پاسخ دادم، امروز لینکش را برایم فرستادند، این سئوال در قالب یک مجموعه طنز قرار گرفته بود، من کاری به کل مجموعه ندارم، فضای ملکوت را با دنیای امروز قاطی کردن و ورود طنز به آسمان ها شاید برای همه قابل هضم نباشد و شاید فردا عده ای دادشان درآید که این هم اهانت به جبرائیل و میکائیل و اسرافیل است.

من فقط از پرسش و پاسخ خود باخبرم و لاغیر، راستش در عالم ملکوت نبوده ام و فرشته ای هم سراغ ما نمی آید،  فرشته های چشم آبی - به قول نوری زاد - فقط سراغ از ما بهتران می روند، خوشا به حالشان...

ما را عفو می فرمایید و مطلب ما را زمینی گوش فرمایید

مهدی خزعلی

1391/7/18

این هم لینک برنامه

افزودن نظر


Joomlart