پنجشنبه, 31 خرداد 1397

مدیر فروش

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستان عزیز؛

نیاز به یک مدیر فروش دارم تا در پخش کتب پزشکی کار کند و اعتماد به نفسی داشته باشد تا بتواند همه هزینه های پخش و حقوق خودش را از همان محل فروش تامین نماید، یعنی به صورتی واحد پخش موسسه را پیمان مدیریت بگیرد.

کسی که در حکم یک برادر و همراه امین باشد و همه امور را به او بسپارم و آزاد شوم!

اگر کسی را می شناسید، معرفی کنید...

من کارهای دیگری دارم، باید به کار نوشتن و مطالعه خویش برسم...

بدم نمی آید که تولید موسسه را هم به فرد امین دیگری بسپارم  با اختیار تام و تمام و وقت خود را برای رسالتی دیگر آزاد کنم.

مهدی خزعلی

1391/7/15

افزودن نظر


Joomlart