پنجشنبه, 31 خرداد 1397

به سرورم حسین اقتدا می کنم!

نامه الکترونیک چاپ PDF

چند روزی است که باز هم تهدیدها شروع شده است،باز هم توهم توطئه، اما من این بیدادگاه ها را به رسمیت نشناخته و نخواهم شناخت و در اعتراض به این روند دادرسی، به اعتصاب خشک دست خواهم زد، لب از آب و غذا فرو می بندم، می خواهم که چون سرورم حسین علیه السلام با لب تشنه به دیدار یار روم و از دست ساقی کوثر بنوشم. امید که با اهدای جان خویش یزیدیان را رسواتر از پیش سازم.

من بر این باورم که همه زندانیان سیاسی باید با اعتصاب غذای فراگیر، به این ظلم خاتمه دهند و این بیدادگاهها را از بیخ و بن برکنند.

من اعتصاب غذا را در راستای تلاش و مبارزه مدنی می دانم و اعتصاب غذا و ایثار جان را آخرین سلاح مظلوم در دنیایی می دانم که صدایی به جایی نمی رسد.

البته آزادی من با دستور شخص رهبری بوده است و بازداشت و نقض امان فقط با دستور ایشان میسر است!

در اسلام که هیچ در جاهلیت نیز هرگز امان خویش را نمیشکستند!

من از روز نخست اعتصاب غذای خشک خواهم کرد،از همه عزیزان و دوستان صمیمانه حلالیت می طلبم.

مهدی خزعلی

1391/8/9

افزودن نظر


Joomlart