چهارشنبه, 30 خرداد 1397

احضار به وزارت اطلاعات

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز برای ساعت 3 بعد از ظهر به وزارت اطلاعات احضار شدم، نمی دانم برای چیست؟

پرسیدم:" برنامه دستگیری است؟  گفتند نه، فقط می خواهیم صحبت کنیم!

البته دو نوبت دستگیری قبلی با هین قرارها بوده است و گفته اند که قصد بازداشت ندارند، یکبار گفتند چون در سایت نوشتی دستگیرت کردیم و بار دوم گفتند ما مخالف بودیم و قسمتی دیگر و سپاه بر دستگیری اصرار داشت!

به هر حال این برادران گمنام هزار بهانه برای نقض پیمان و امان دارند، ممکن است بگویند چون پیراهن آبی تنت بود دستگیرت کردیم!

البته آزادی من به دستور شخص رهبری بوده است و بازداشت و نقض امان فقط با دستور ایشان میسر است!

در اسلام که هیچ، در جاهلیت هرگز امان خویش را نمی شکستند!

اگر رفتم و نیامدم از روز نخست اعتصاب غذای خشک را آغاز خواهم کرد.

می گویند انسان بدون هوا 7 دقیقه و بدون آب 7 روز و بدون غذا 70 روز زنده می ماند.

مهدی خزعلی

1391/8/9

افزودن نظر


Joomlart