چهارشنبه, 30 خرداد 1397

چشم بندان ...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

یک کاریکاتور ساده که منجر به توقیف روزنامه و بازداشت مدیر مسئول شد، راستش به عنوان یک رزمنده دفاع مقدس، من توهینی در این کاریکاتور ندیدم، اصلاً این آدمها لباس نظامی ندارند، تیپشان به رزمندگان نمی خورد، این برای من یک پیام داشت و آن کاری است که بسیاری از رجال سیاسی و وکیل الدوله ها دارند می کنند و در روز روشن چشم خود را به روی واقعیت ها می بندند، آنها پول می گیرند که نبینند و نشنوند و نفهمند و خود را به ندانستن بزنند!

در این کاریکاتور زیبا من تصویر کسانی را می بینم که بر سر همین کاریکاتور بلوا راه انداختند تا روزنامه ای را ببندند. من در این تصویر مدیران مسئول مطبوعات جناح حاکم را می بینم که روز روشن، چشم خویش بر همه حقایق بسته اند، من نیز به صورت نمادین بر فراز قله دماوند چشم بند اوین را بر چشم خویش بستم.

دیگر این همه بلوا ندارد، آقایان شما چشمانتان را بر نور و روشنی حق و حقیقت بسته اید، شما خود را به نفهمی زده اید و بر این رسم اصرار دارید...!

مهدی خزعلی

1391/7/6

افزودن نظر


Joomlart