چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بازی دو سر برد مهدی هاشمی

نامه الکترونیک چاپ PDF

خاک مرده بر سایت های وابسته به جناح حاکم پاشیده اند، مهدی هاشمی آنچنان پای بر فرق آنها نهاد که گیج و منگ شده اند، مهدی آمد و همه داد و فغان آنها که مهدی گریخت و آقازاده لندن نشین و پلیس بین الملل و غیره و ذالک تمام شد...

ما که می دانستیم که بارها هاشمی رفسنجانی گفته بود که مهدی می خواهد بیاید و جناح حاکم تقاضا کرده بود که او نیاید!

امشب مهدی وارد ایران شد، اگر او را بازداشت کنند، قهرمان می شود و اگر نکنند، بی آبرو می شوند! این بازی برای مهدی و خاندان هاشمی دو سر برد است، باخت ندارد، اما من توصیه می کنم این رسوایی را ادامه ندهید، فائزه را هم آزاد کنید و یک عذرخواهی کوچک که خرجی ندارد، ما همه شما را می بخشیم...

شما مملکت را با این بازیها به هم ریختید و در سراشیبی سقوط قرار دادید، نگذارید کار بدتر شود...!

مهدی خزعلی

1391/7/2

افزودن نظر


Joomlart