پنجشنبه, 31 خرداد 1397

زحمتکش کار می خواد...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز با جمعی از دوستان و جناب آقای محمدنوری زاد، به پلنگ چال صعود داشتیم، در سرویس بهداشتی رستوران آبشار جوزک نوشته بود:

"زحمتکش کار می خواد، بمب اتم نمی خواد!"

حیفم آمد که این پیام زحمتکش را به گوش مسئولین نرسانم!

مهدی خزعلی

1391/6/31

افزودن نظر


Joomlart