دوشنبه, 25 تیر 1397

اینجا قلب پایتخت، دانشگاه تهران است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

جای شرمساری است...!

گیرم که قالیباف سرش گرم انتخابات است، رئیس دانشگاه تهران کجاست؟!

گیرم که رئیس دانشگاه تهران گوشش بدهکار بهداشت و سلامت جامعه نباشد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران حضرت مستطاب دکتر شیخ محمد باقر لاریجانی کجاست؟!

اینجا ملک دانشگاه تهران است،( 16 آذر، روبروی پورسینا، کوی عبدی نژاد) زباله نه تنها چهره محله را زشت کرده و سلامت مردم را به خطر انداخته است، هر از چندگاهی معتادان که در این زباله دانی به دود و دم مشغولند، موجب آتش افروزی شده و آتش نشانی برای اطفای حریق می آید!

شهرداری فکری به حال مردم نمی کند و این زباله دانی را از مرکز شهر و دیوار به دیوار دانشگاه علوم پزشکی تهران، جمع نمی کند و دانشگاه هم به اعتراضات مردم محل وقعی نمی نهد!

ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران هم که در یک عملیات متهورانه کل دانشگاه علوم پزشکی ایران را ضمیمه خاک خود کرده است، فعلاً به کشور گشایی مشغول است و این فاجعه را بیخ گوش خود نمی بیند.

مدیریت امام زمانی دولت هم که کفگیرش به ته دیگ خورده و پول ندارد تا پروژه دانشگاه را به انجام رساند و شاید هیچ وقت هم بودجه تامین نشود، می ماند اهالی بخت برگشته محل که با این زباله دان دانشگاه باید سر کنند.

مهدی خزعلی

1391/6/24


 

 

 

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart