چهارشنبه, 27 دی 1396

برنامه افق صدای آمریکا به مناسبت 11 سپتامبر

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب ساعت 21 در برنامه افق صدای آمریکا، مصاحبه ای راجع به تروریسم دارم.

افزودن نظر


Joomlart