شنبه, 26 اسفند 1396

برنامه افق صدای آمریکا به مناسبت 11 سپتامبر

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب ساعت 21 در برنامه افق صدای آمریکا، مصاحبه ای راجع به تروریسم دارم.

افزودن نظر


Joomlart