پنجشنبه, 31 خرداد 1397

سالگر رحلت آیت الله طالقانی گرامی باد

نامه الکترونیک چاپ PDF

همین مردمند که باید حاکم باشند و لاغیر!

حکومت باید در خط مشی مردم پیش برود!

روحانیت باید با همه نظارت و هدایتش به درد مردم برسد.

"آیت الله طالقانی در فیضیه قم"

افزودن نظر


Joomlart