پنجشنبه, 31 خرداد 1397

باز هم دروغ و فریب در سایت باشگاه خبرنگاران ضرغامی

نامه الکترونیک چاپ PDF

ساعت 11.25 شب آرش هنرور شجاعی از قم زنگ زد، از دروغپردازی سایت وابسته به رسانه ملی که آن هم زیر نظر رهبری است گلایه داشت!

قرار شد جوابیه مطلب امروز را آرش بنویسد و طرح شکایت هم بنماییم. این رفتارها برای سازمانی که زیر نظر مستقیم رهبری فعالیت می کند، بسیار ناشایست و زشت است.

بهتر است رهبری نسبت به اصلاح این انحراف تعجیل فرمایند که برای ایشان آبرویی نمی گذارند.

مهدی خزعلی

1391/6/8

افزودن نظر


Joomlart