چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ایران، بحرین، پیوندتان مبارک !

نامه الکترونیک چاپ PDF

وزیرخارجه بحرین در تهران: برخی مسائل در روابط با ایران بود که حل شد!

ما به آینده روابط میان دو کشور خوش بین هستیم . تاریخ روابط تهران و منامه در مدت دهها سال شفاف و معروف است. برخی مسائل در روابط دو جانبه به وجود آمد بود اما موفق شدیم از این مسائل عبور کنیم

...................................................................................................................................

دوسال است که سیمای نظام پر است از تصاویر جنایات آل خلیفه!

یکباره همه چیز تمام می شود و بحرین می شود گل و بلبل و فرش قرمز می گسترند و ...

نمی دانم شاید همین روزها برای خیلی از دشمنان! دیگر جناح حاکم هم فرش قرمز پهن کنند...

مبارک است ان شاء الله، به پای هم پیر شوید...

بیچاره شیعیان بحرین که با طناب حضرات جناح حاکم رفتند ته چاه ...

مهدی خزعلی

1391/6/8

افزودن نظر


Joomlart