دوشنبه, 25 تیر 1397

یکی جلوی این باشگاه خبرنگاران ضرغامی را بگیرد

نامه الکترونیک چاپ PDF

هر از چند گاهی، عقده های فروخورده ضرغام نیوز سر وامی کند،گویا کار دیگری ندارند، تلاش آنها برای تخریب رقیب در حوزه مسائل اخلاقی دور می زند، آنها از این حوزه فراتر فکر نمی کنند، ظاهراً مسائل جنسی تمام فکر و ذکر آنهاست...! دنیا را از این زاویه می بینند و کار نیکان را قیاس از خود ی گیرند!

خبری تحت عنوان " روستاييان راه ورود به روستا را به روي تورهاي فاسد گردشگري بستند" در سایت باشگاه کار می شود، حکایت از نقد تورهایی است که در آنها کشف حجاب و اختلاط بين زن و مرد و اجراي موسيقي و رقص امري عادي مي باشد.

«این عکس تورهای مورد اشاره اوست»

عکس هایی هم گذاشته است، به یکباره فیلش یاد هندوستان می کند و تعرضی هم به این حقیر سرا پاتقصیر می نماید!!! و می نویسد: "قابل ذکر است گروه هاي منحرف فکري و سياسي نيز در پوشش برگزاري چنين تورهايي اقدام به جذب نيرو و اشاعه افکار و مرامهاي منحرف خود مي نمايند به طور مثال فردي همانند مهدي خزعلي هر از چندگاهي چنين تورهاي يک روزه کوهنوردي در اطراف تهران را سازماندهي مي کند."

«این هم عکس صعود ما به قله دماوند»


حال چه سنخیتی است بین کوهنوردی ما با تورهای مورد اشاره آنها، نمی دانم، این را باید پدر بزرگوار من پاسخ دهد که از این جماعت دروغگوی فاسد، بی چون و چرا دفاع می کند! لابد باشگاه خبرنگاران سیما هم نظام است و برای حفظ نظام باید بگذاریم که هر ناروایی را منتشر نماید!

مگر ما اختلاط زن و مرد داشتیم؟ مگر ما کشف حجاب داشتیم؟ مگر ما موسیقی و رقص داشتیم؟ ما به کوه می رویم تا آیین مبارزه را بیاموزیم، ما به کوه می رویم تا آماده و مهیا باشیم برای جهاد در رکاب مولایمان، ما به کوه می رویم برای تعالی روح و تقویت اراده، ما به کوه می رویم به یاد همه اسیران دربند و همه آزادگان جهان...

حضرت آیت الله؛ نظامی که بر پایه این همه دروغ و دغل و حقه بازی استوار شود، همان به که فرو ریزد...

حضرت آیت الله؛ ببینید چه نظامی را دارید می سازید، نظام فریب و نیرنگ و دروغ؟ نظامی  بر پایه ناجوانمردی و پستی و رذالت؟ ما به نظام ارزشی اسلام می اندیشیم، در نظام ارزشی اسلام، هدف وسیله را توجیه نمی کند، هر چند که هدف اینها نیز نامیمون و پست و پلید است و وسیله شان نیز...!

باز هم تکرار می کنم، با این روش ها خود را بی آبروتر می کنید

ما تا آخر ایستاده ایم و پرچم آزادی و آزادگی را بر بام ایران نصب خواهیم کرد و اینها را نیز سر جای خودشان می نشانیم،  تا پیروزی و استقرار دولت سبز مردمی چیزی نمانده است.

مهدی خزعلی

1391/6/7

افزودن نظر


Joomlart