دوشنبه, 02 بهمن 1396

بند جیم مخصوص فائزه هاشمی است !

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز با دوستی از زندانیان در مرخصی دیدار داشتم، با خود پرینت نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری برای عفو عید فطر را آورده بود، می گفت: " بند جیم مخصوص فائزه هاشمی است!"  به خصوص که تاکید دارد " هر چند محکومیت آنها شروع به اجرا نشده باشد!"

بند ج: " محکومیت محکومان به حبس تا شش ماه با رعایت شق 3 بند (د) که محکومیت آنها قطعی گردیده هر چند تا کنون شروع به اجرا نشده باشد"

می گویند کلاغی و شغالی سوار هواپیما شدند و در میانه راه، کلاغ دریدۀ پررو شروع کرد به داد و بیداد راه انداختن و هر چه فحش و ناسزا داشت نثار مهماندار  و خلبان کرد، شغال هم نگاهی به کلاغ کرد و برای آن که از قافله عقب نیافتد، قدری لیچار بار خلبان کرد!

خلبان آزرده شد و دستور داد هر دو را از  هواپیما بیرون انداختند، در میان آسمان و زمین شغال به کلاغ گفت: " من که بال ندارم، الان سقوط می کنم و می میرم" و کلاغ گفت: "تو که پر نداری بیجا می کنی، گنده گویی می کنی!"

حالا باید به دستگاه قضایی گفت: "تو که ......نداری ........"

تازه شانس آوردید که مهدی هاشمی نیامد، وگرنه باید یک مصوبه هم برای او تصویب می کردید که مثلاً کسانی که این مدت خارج از کشور بوده اند هم مشمول عفو می باشند! دوست ما می گفت: "این مصوبه نشان می دهد که جایگاه هاشمی هنوز در کجا قرار دارد!"

به هر حال ما این نامه عفو را نیز به فال نیک می گیریم و امیدواریم که همه بیگناهان مشمول چنین مصوباتی شوند و آزاد، امروز همه محکومین به شش ماه حبس به جان فائزه هاشمی دعا می کنند، اگر او نبود،  باید شش ماهشان را تحمل می کردند.

مهدی خزعلی

1391/6/7

افزودن نظر


Joomlart