پنجشنبه, 31 خرداد 1397

برنامه کوه پیمایی این هفته

نامه الکترونیک چاپ PDF

با سلام به همه کوهنوردان عزیز؛

این هفته برنامه سبک صعود تا ازغال چال را داریم

موعد: ساعت 14.30 روز پنجشنبه

دوستانی که مایلند ما را همراهی کنند، شماره موبایل مرحمت فرمایند تا هماهنگی لازم انجام شود، به دلیل محدود

بودن ظرفیت، میعاد به قدر ظرفیت اعلام می شود.

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart