پنجشنبه, 27 مهر 1396

روز قدس و یک بام و دو هوا (سخنی با پدر)

نامه الکترونیک چاپ PDF

پدرجان؛

یادت هست چقدر بطری آبِ دستِ تظاهرکنندگانِ سبزِ روز قدس 1388 را بر سرم کوبیدی؟ چقدر گفتی که اینها بی دین و روزه خوارند! چه شده است که امروز از سیمای نظام تصویر جوانی با بطری آب در روز قدس پخش می شود و چون از شما تبلیغ و ترویج می کند، دیگر فریاد وااسلامایتان بلند نمی شود؟

پدر جان؛

از این یک بام و دو هوا خسته شده ایم، خطای کوچک جناح رقیب را در بوق و کرنا می کنید و فریادوااسلاماو وامحمدا و وا علیا سر می دهیدو از کنار سه هزار میلیارد و 12 هزار میلیار د و ...چه راحت می گذرید(البته برای حفظ نظام)!

پدرجان؛

برای حفظ نظام و برای آخرتتان، کاری بکنید، دلم می سوزد که پدر را در جبهه باطل ببینم و نتوانم برایش کاری بکنم!

پدر جان؛

فرصت ها چون ابر می گذرند و چون برف آب می شوند، فردا دیر است، شاید دیگر نتوان برای در خواب ماندگان کاری کرد، شما را به جان حسین شهیدت سوگند می دهم، دست از لجاجت بردارید و قدری تامل کنید، همه حق آنجا نیست که می پندارید و همه باطل هم آنجا نیست که گمان دارید، هر کدام سهمی از حق و باطل در هم آمیخته اند و سودا می کنند، بیایید حق را از باطل و سره را از ناسره بشناسیم، خود را چشم و گوش بسته در اختیار یک جناح قرار ندهید، باور کنید از صمیم قلب دوستتان دارم و می خواهم عاقبت امرتان ختم به خیر شود. باور کنید که دعای هر شب من سلامت و سعادت شماست، از خدا خواسته ام که زنده باشید و همانطور که احمدی نژاد را - بعد از هفت سال که ما فریاد کردیم - شناختید، دیگران را هم بشناسید.

مستدام باشید

فرزندتان

مهدی

91/5/28

لینک فیلم مصاحبه سیما

http://www.youtube.com/watch?v=DJE3AhKd7ck

افزودن نظر


Joomlart