چهارشنبه, 30 خرداد 1397

خواستگار مرغ فروش !

نامه الکترونیک چاپ PDF

خانم دکتر به همسرش که او هم جراح مغز و اعصاب است، با هزار فیس افاده می گه:

" کامی جون، من خواستگار مرغ فروش هم داشتم و رد کردم!"

عید فطر مبارک

افزودن نظر


Joomlart