يكشنبه, 03 تیر 1397

برّه درسته در ضیافت افطار حزب!

نامه الکترونیک چاپ PDF

می گویند در ضیافت افطار فلان حزب برّه درسته سر سفره آورده اند، من از این برّه درسته بیزارم، از دو جهت، یکی ترویج خوی اشرافیگری و دیگری درنده خویی !

من ترجیح می دهم اگر به حسب نیاز بدن از حیوانات ارتزاق می کنم، شکلش را آشپز عوض کند و حس درنده خویی را در من نیانگیزد، دوست ندارم اگر از مرغ و گوسفند ارتزاق می کنم، در آن هنگام آن موجود جاندار را برایم ترسیم کنند و به من بگویند که تو درنده ای تو می توانی بدری و بخوری!

برای همین قیمه محبوبترین غذای من است، زیرا شما هرگز حس نمی کنید که دارید حیوانی را می خورید و بیشتر به لپه می اندیشید.

مهدی خزعلی

1391/5/26

افزودن نظر


Joomlart