دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

جبهه آزادی و آیت الله صانعی

نامه الکترونیک چاپ PDF

منشور جبهه آزادی را به نظر آیت الله صانعی رساندیم، برایم جالب بود که ایشان با همان حال و هوا و صفا، بدون مقدمه و بدون تعارف گفتند: " مراقب باشید کلاه سرتان نگذارند و با شما تنور انتخاباتشان را گرم نکنند! "

جناح حاکم باید بداند که این حضور برای ما چه قدر دشوار است و چقدر حرف خواهیم شنید!

کاری کرده اند که در نظر سنجی سایت قریب 80 درصد می گویند که شرکت نمی کنیم و به نوعی تلاش ما را نیز زیر سئوال می برند، باید برای این تلاش مدنی سترگ همه چیز را به جان خرید و پیه همه چیز را به تن مالید !

باز هم می گویم که راه اصلاح در هر جامعه ای از صندوق رای می گذرد، حتی در حکومتهایی مثل صدام حسین و بشار اسد و معمر قذافی، باز هم ترک سنگر و عدم حضور موجب خرسندی حاکمان جائر است.

ما نیز هر چه پیروزی داشته ایم از شرکت بوده است و از تحریم طرفی نبسته ایم، باید از ساز و کار و کارزار انتخابات بهره بهینه برد...! برای امشب بس است، بقیه را بگذاریم برای مناظره...

مهدی خزعلی

1391/5/25

....

افزودن نظر


Joomlart