جمعه, 31 فروردين 1397

جبهه آزادی و آیت الله هاشمی رفسنجانی

نامه الکترونیک چاپ PDF

در آغاز راه، منشور جبهه آزادی را خدمت آیت الله هاشمی رفسنجانی عرضه داشتیم، با حوصله مطالعه فرمودند و گفتند راه درست همین فعالیت مدنی و مشی اعتدال است و توصیه فرمودند که با ده نفر از صاحبنظران و رجال سیاسی صحبت شود و قول حمایت از این تلاش مدنی را دادند.

امروزه با بیش از 50 نفر از رجال سیاسی و مذهبی رایزنی شده است و بر این باوریم که اصلاحات عمیق و ریشه ای باید از مسیر تلاش مدنی و مشی اعتدال پیگیری شود و صد البته باید مراقب بود که کلاه سرمان نرود...!

مهدی خزعلی

391/5/23

افزودن نظر


Joomlart