پنجشنبه, 27 مهر 1396

تسلیت به هموطنان آذربایجان

نامه الکترونیک چاپ PDF

بار دیگر زلزله جان بسیاری از هموطنان را گرفت و جمع کثیری را به سوگ نشاند، برای عزیزان سفر کرده به دیار باقی،علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم،

به امید روزی که تدبیر و خرد و شعور جایگزین توجیه و بهانه و شعار گردد و به جای مسئولین ریش دار، مردان ریشه دار به کار پردازند و با برنامه و مدیریت، اثرات زیانبار بلایای طبیعی را به حداقل برسانند، کار زیادی می طلبد تا با این بلایا مقابله شود و با این مدیریت هرگز نمی شود.

خسارات ناشی از زلزله در کشور زلزله خیز ژاپن که روزانه دهها زلزله می آید، هزاران برابر کمتر از ایران است و باید مسئولین خود را شریک جرم بدانند، زلزله یک حادثه طبیعی است که اگر مدیریت شود خسارتی در پی نخواهد داشت و یا به حداقل می رسد.

من بر این باورم که تلفات ما از زلزله نیست، از سیل نیست، از بی کفایتی مسئولین است، به امید آن روز که مردان عمل رشته امور را در دست گیرند. و صد البته سالهای سال باید کار کرد و کار کرد...

هموطنان عزیز آذربایجان؛ تسلیت مرا بپذیرید

مهدی خزعلی

1391/5/1/22

افزودن نظر


Joomlart