يكشنبه, 03 تیر 1397

تا ساعتی دیگر فرق مولا را می شکافند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

از مراسم احیاء برگشتم، با خود گفتم تا سحر را به چه کاری مشغول شوم که رضایت حق تعالی در آن باشد، تلاوت قرآن و جوشن کبیر و مناجات امیرالمومنین(علیه السلام) و زیارت حسین (ع) و مطالعه و اندیشه در نظرم آمد، دیدم آخری را بیشتر توصیه کرده اند، پس به کنار این جعبه جادویی آمدم و نشستم و اندیشه کردم، خواندم و فکر کردم، به حوادث امشب، به فرق شکافته مولا، به " فزت و رب الکعبه" مولا، به کسی که خود قاتلش را بیدار می کند، به یتیمان کوفه که نان آور شبشان را نمی شناختند، به بیوه زنانی که هنگام گرفتن نان از دست غریبۀ شب های کوفه، علی را لعن می کردند که شویشان را به کشتن داده است و علی می شنید و صورت به آتش تنور می سپرد! و به قاتلش فکر می کردم! و دیدم که قصه قاتل چیزی است که امشب می خواهم در چند سطر بنویسم.

تا ساعتی دیگر شمشیری زهرآگین، فرق مولا را می شکافد، چه کسی را یارای آن است که به مصاف شیر خدا، حیدر کرار رود؟ چه کسی می تواند رو در رو با او جنگاوری کند؟ هیچ کس، پس باید مرتضی را ناغافل از غفا و هنگام نماز کشت!

چه کسی می گوید شیعه با ترور موافق است؟ امام اول شیعه قربانی ترور است، تروریست شیعه نیست! هر جا و با هر عنوانی ترور دیدید، بدانید که او در خط امیر مومنان نیست، فرقی نمی کند که تروریست نام خود را فدایی یا مجاهد بگذارد و خود را به اسلام یا خلق منتسب نماید یا هر نام دیگری ! در قاموس اسلام و مذهب شیعه، ترور جایی ندارد، حتی در خانۀ هانی، از مسلم خواستند که کار ابن زیاد را یکسره کند و راه حسین (ع) را باز نماید، اما او شیعه حسین است و چنین نمی کند...

فرق علی (ع) را کسانی شکافتند که پینه بر پیشانی داشتند، و امروز فرق شیعیان علی را کسانی با دشنه و باتوم می شکافند که داغ بر پیشانی و چون ابن ملجم، بیش از علی ادعای دین دارند! آنها که مدعی نماز شب و تهجد و شب زنده داریند، آنها که ریش بیش از واعظان دارند، چفیه بیش از رزمندگان بر گردن آویزند! در جوانی بیش از پیران شب زنده دار،داغ بر پیشانی نهند! و اینهایند که بر فرق ما تیغ می زنند !

اما درد امشب من این نیست که علی (ع) را جهل مردمان کشت! این نیست که ابن ملجم بخاطر باورهای غلط و با اعتقاد راسخ دینی که تظاهر می کرد، علی را بخاطر خدا و دین کشت! که اگر چنین بود، باید تلاش می کردیم که این جاهلان را هدایت و این خفتگان را بیدار کنیم، نه عزیزان من، این ها آنقدر هم جاهل نیستند و خواب هم نیستند، ابن ملجم مرادی بیدار است، علی او را بیدار کرده است، اصلاً این حرکت علی (ع) یک حرکت نمادین است که به تاریخ بگوید، من او را بیدار کرده بودم و خفته نبود، او را هوشیار کرده بودم و جاهل و ناآگاه نبود، او در پس این تهجد و تقوی و تظاهر به زهد و ورع و دیانت و صوم و صلواة و حج و جهاد و خمس و زکات، چهره ای دیگر دارد، پای قطام در میان است و قطام نماد دنیا پرستی و دنیا خواهی اوست! او هرگز به زبان نمی آورد که برای وصال دخترکی کینه ورز پا به میدان جنایت گزارده است، او می خواهد بگوید که فقط و فقط به خاطر خدا، ولی الله را می کشد!

اما می دانیم او بخاطر دنیا،کسی را می کشد که حاضر نشد در میانه کارزار با پهلوان قدرتمند عرب (عمرو ابن عبدود) که به رویش خدو انداخته بود، تیغ زند، چرا که نمی خواهد بخاطر غضبش او را بکشد و در حرب کاهلی می کند تا خشمش فرو نشیند و خالص برای خدا مبارزه کند!

باور کنید، امروز در رفتار بسیاری از به ظاهر عابدان و زاهدان و حافظان و راکعان و ساجدان و ذاکران که همه از خدا می گویند و دین و تقوی را به نام خویش سند شش دانگ زده اند، من رد پای قطام را می بینم، من لقمه حرام معاویه را می بینم، اینها دروغ می گویند، اینها خواب نیستند، اینها جاهل هم نیستند، برای منافع چند روز دنیا، خود را به خواب زده و تجاهل می فرمایند، می خواهند خود را بفریبند و تلاش می کنند که دروغ های خود را باور کنند، اما هرگز نخواهند توانست که خود را فریب دهند ...

من آنها را خوب می شناسم، من آنها را از داغ ته استکان بر پیشانی شان می شناسم، من آنها را از چفیه نابجایشان می شناسم، آن دستاری که در جبهه می انداختیم، آنها در خانه می اندازند، آن دستار سجاده ما، حوله ما، سفره ما، پشه بند ما، مرهم زخم ما، مانع خونریزی ما، سایه بان ما، گرمایش و سرمایش ما، حافظ ما از طوفان شن و بوران و برف و هنگام اسارت دستبد ما بود و امروز این دستار نابجا بر گردن آنها، نشان خواری و زبونی، تملق و چاپلوسی، بردگی و بندگی، ذلت و حقارت، نوکری و سر سپردگی است، وگرنه چه دلیلی دارد که در کوچه و خیابان و مصلی چفیه بر گردن نهند؟

بگذریم، فقط می خواستم بگویم، من در تمامی این تازیانه ها و تیغ ها و باتوم ها که در همه ادوار بر فرق مظلومان می نشیند، رد پای قطام و لقمه حرام را می بینم...

والسلام

مهدی خزعلی

شب ضربت خوردن مولا

1391/5/18

افزودن نظر


Joomlart