دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

دیدار با مهدی محمودیان

نامه الکترونیک چاپ PDF

پنجشنبه به دیدار مهدی محمودیان - افشاگر کهریزک - رفتیم، خیابان وحدت اسلامی، زیر بازارچه، در بن بست کوچکی خانه پدری اوست!

او هم سه باز اعتصاب غذا کرده است، می گوید من شما را درک می کنم، من هم برادری دارم در جبهه مقابل که نه تنها به دیدارم نیامده است، بلکه گفته بود: " اگر در خیابان می دیدمش، او را می کشتم! "

به او گفتم: " فرق ما با جبهه مقابل همین است، من قاضی دادگاهی که مرا به  24سال تبعید و 14 سال حبس و 90 ضربه شلاق محکوم کرد، بخشیدم، من دست و پای پدر را می بوسم و با او قطع رحم نمی کنم، و این جبهه مقابل ماست که خیلی راحت قطع رحم می کند و حکم به قتل و حبس و ... مخالفان خود را می دهد!"

مهدی به مرخصی آمده است، هر چند مرخصی او نشانه ای از بروز عقلانیت در جناح حاکم است، اما آزادیش را روزشماری می کنیم.

در این دیدار سعید نعیمی و جواد علیخانی و جمال عاملی هم بودند، اینها اصحاب 350 هستند.

مهدی خزعلی

1391/5/14

افزودن نظر


Joomlart