پنجشنبه, 31 خرداد 1397

آزادی نرگس محمدی

نامه الکترونیک چاپ PDF

آزادی نرگس محمدی را هم به فال نیک گرفته و نشانه ای از بروز عقلانیت در جناح حاکم می دانیم، من بر این باورم که تا عید فطر گشایش های بیشتری در مسیر زندانیان سیاسی اتفاق می افتد و این به نفع همه جناح هاست، باید فضا را از امنیتی و نظامی بودن خارج کرد و به سمت و سوی فعالیت مدنی رو کرد.

من آزادی ها و رفع حصر های بیشتری را در پیش می بینم و این همه را نشان عقلانیت در دو جناح می دانم.

آزادی خانم محمدی را به برادر عزیز تقی رحمانی و فرزندانش صمیمانه تبریک می گویم.

مهدی خزعلی

1391/5/10

افزودن نظر


Joomlart