يكشنبه, 03 تیر 1397

صحنه جرم مسئولین !

نامه الکترونیک چاپ PDF

پل رحیم آباد خراب شده است و پلیس هم ناخودآگاه برای راهنمایی مردم که داخل چاله های ناشی از نشست جاده نیافتند، از نوار " صحنه جرم" استفاده کرده است !

یکی می گفت این نوارها متعلق به آگاهی است و به اشتباه استفاده شده است

به او گفتم: اتفاقاً درست و بجا استفاده شده است، این صحنه جرم دولت های بی کفایت است، این جرم و جنایت مسئولین بی کفایت است.

می گویند رضا شاه هنگام افتتاح پل ورسک، مهندس و خانواده اش را زیر پل نشاند و خود با قطار از آن عبور کرد.

باید احمدی نژاد را سوار توربوترن از راه آهن شیراز عبور می دادند و صد البته الان رئیس دولتی نداشتیم. چهار سال پیش پروژه انتخاباتی راه آهن شیراز با سرعتی غیر قابل تصور پیش رفت و نمایشی دروغین بر افتتاح داده شد و در بوق و کرنا کردند که " هدیه دولت نهم به ملت!"و هنوز راه آهنی در کار نیست...!

باید قالیباف و خانواده اش را زیر پل صدر نشاند، من پروژه صدر را انتخاباتی می بینم و اعلام خطر می کنم! من روزی را می بینم که حادثه ای و ضایعه ای اتفاق افتد، سرعت پروژه در عرف ایران که هیچ، در عرف جهانی نیز نمی گنجد، عجله ای در کار است تا به انتخابات برسد...

در این پروژه همزمان در همه نقاط کارگاه دارند و هر کس ساز خویش می زند، همین روزهاست که خبر سقوط یک قطعه از پل بر سر مردم را بشنویم و البته نوارهای آگاهی" محدوده صحنه جرم" را مشخص خواهند کرد.

مهدی خزعلی

1391/5/10

افزودن نظر


Joomlart