پنجشنبه, 27 مهر 1396

دلم گرفته عزیزان !

نامه الکترونیک چاپ PDF

دلم گرفته عزیزان !

دلم گرفته عزیزان !

نه از جفای نمرودان

نه از ستاره پرستان

نه مَه و نه مِه پرستان

نه حماقت بت پرستان

نه ز آتش ومشت و سندان

نه ز تازیانه و  بند و زندان

دلم گرفته عزیزان !

ز دست بت سازان

دلم گرفته عزیزان !

ز مشی مرتاضان

دلم گرفته عزیزان !

ز رمل رمالان

دلم گرفته عزیزان !

ز جور خود خواهان

دلم گرفته عزیزان !

ز کار ملایان

دلم گرفته عزیزان !

ز دین فروشی آنان

دلم گرفته عزیزان !

ز داغ پیشانی آنان

دلم گرفته عزیزان !

ز وعظ واعظان

دلم گرفته عزیزان !

ز زهد زاهدان

دلم گرفته عزیزان!

ز سوت تسبیح ذاکران

دلم گرفته عزیزان !

از این همه تزویر

از این همه بطلان

دلم گرفته عزیزان !

ز دلق کهنه کاهنان

دلم گرفته عزیزان !

ز رخت شبان

دلم گرفته عزیزان !

ز کید شیادان

دلم گرفته عزیزان !

ز تیر صیادان

دلم گرفته عزیزان !

ز دست نامردان

"باران"

مهدی خزعلی

1391/5/9

* امشب از خبری سخت دلگیر و آزرده شدم و خواستم با دوستان سایت درد دلی کرده باشم!

هر چند باز هم خود سانسوری موجب شد که نگویم که از چه دلگیرم... !

بماند برای پل صراط


افزودن نظر


Joomlart