چهارشنبه, 30 خرداد 1397

سه روز اعتصاب عمومی در اعتراض به گرانی !

نامه الکترونیک چاپ PDF

موج گرانی به پورشه هم رسید و قیمت این ماشین از 420 میلیون تومان به 640 میلیون تومان رسید !

دوستان از فردا به مدت سه روز، در اعتراض به گرانی این خودرو، پورشه نمی خریم، تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانیم !

فقط سه روز متحد باشیم !

دوستان ما می توانیم !

*** پیامک دریافتی امروز  ***

افزودن نظر


Joomlart