يكشنبه, 03 تیر 1397

مبارزه با بت پرستی و بت گری را از خود آغاز کنیم

نامه الکترونیک چاپ PDF

اینجا نماز خانه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) است، نصب تصویر در مصلی کراهت دارد و در خانه هم باید در اتاقی نماز گزارد که عکس در آن نباشد و امام (ره) مساجد را از نصب تصویر منع فرموده بودند، شارع مقدس این تمهیدات را برای این وضع فرموده که ره به بیراهه نرویم و از نا کجا آباد بت پرستی و بتگری سر در نیاوریم، با عکس شروع می شود و به مجسمه می رسد و مجسمه ها همان تندیس بت های پیشینیانند!

بزرگترین سوره قرآن بقره (گاو) نامیده شد، که پس از فاتحة الکتاب، اولین سوره است، بنی اسرائیل که به گاو عنایت خاص داشتند و با تمدید میعاد موسی(علی نبینا و آله و علیه السلام) با خدای  برای ده روز دیگر ( و اتممناها بعشر) مجسمه گوساله ای ساختند و به پرستش او پرداختند، چون این گوساله پرستی را با شیر مادر نوشیده بودند و جزء پوست و گوشت و استخوانشان شده بود، پس حق – جل و علا – برای زدودن این گوساله پرستی، امر فرمود که گاوی نیکو به رنگ زرد که موجب سرور ناظران است و سالم و قوی که نه پیر باشد و نه جوان، یعنی بهترین  و دوست داشتنی ترین گاوشان را سر برند! تا با این حرکت نمادین گوساله پرستی را از دلهایشان بیرون کند.

در ملت ما نیز سابقه بت گری و بت تراشی سابقه دیرینه دارد و باید این خوی از سر بدرکنیم، مراقب باشیم با این عکس ها و تندیس ها و تملق ها و پاچه خاری ها به دوران جاهلیت خویش باز نگردیم، ما عکس ها را شکستیم و مجسمه ها را پایین کشیدیم، دیگر نباید چنین کنیم، در کدام مملکت دموکراتیک غربی عکسی از مسئولین بر در و دیوار می بینیم، اگر امروز بیلبوردی از رئیس جمهور یک کشور غربی در معابر نصب شود، او را به سوء استفاده از قدرت و تبلیغ زود هنگام متهم و دولتش را سرنگون می سازند.

عزیزان؛ بیایید همت کنیم و مبارزه با بت پرستی و بت گری را از خود آغاز کنیم، بیایید عکسی از مسئولین بر در و دیوار نچسبانیم و از مغازه ای که فقط نام  خدای یکتا بر بالای سرش نصب می کند، خرید کنیم، به رستورانی که نامی جز خدا بر تارکش ندارد برویم.

مسئولین فرودگاه امام خمینی(ره) هم دست از این پاچه خاری برداشته و مصلی را از نام غیر خدا پاک کنند!

مهدی خزعلی

1391/4/31

*** زیر نویس عکس: " افتتاح نمازخانه ترانزیت فرودگاه امام خمینی مورخ 87/12/10

یعنی بیش از سه سال است که این قاب در نمازخانه است و کسی صدایش در نیامده ...!

افزودن نظر


Joomlart