پنجشنبه, 03 خرداد 1397

سالی که نکوست از بهارش پیداست!

نامه الکترونیک چاپ PDF

Large

محمد مرسی، رئیس جمهور مصر ورود اتباع ایرانی به مصر را ممنوع اعلام کرد

یادش بخیر بهار عربی را می گویم، همان بیداری اسلامی آقایان! می گفتند انقلاب های منطقه الهام گرفته از ماست و حتی داعیه رهبری انقلاب ها را در سر داشتند!

اما این بهار عربی، با منع ورود ایرانی ها به مصر آغاز شد و باید گفت: " سالی که نکوست از بهارش پیداست!"

من بر این باورم که هیچ سنخیت و پیوندی میان انقلاب های آزادیبخش و دموکراسی طلب منطقه و جناح حاکم وجود ندارد و اگر امیدی به روابط خوب با این انقلاب ها باشد، باز در دست رجال منتقد دولت حاضر است و مردم منطقه حساب دولت ما را از مردم جدا کرده اند و حق هم همین است، مردم آن دیار برای آزادی و دموکراسی قیام کردند، ما هم برای آزادی در حبسیم! ما هم برای پاسداری از دموکراسی به زندان می افتیم!

می خواهم بگویم، ما و مردم مصر و تونس و یمن و لیبی و بحرین و سوریه از یک جنسیم و همه در جبهه آزادی تلاش می کنیم، ما هم برای آزادی مبارزه می کنیم.

افزودن نظر


Joomlart