شنبه, 26 اسفند 1396

ن والقلم و ما یسطرون

نامه الکترونیک چاپ PDF

این هم خط سرکار خانم پرستو نادر پور که آیتی از قرآن را به خط خویش به " سرای اهل قلم" هدیه نمودند.

افزودن نظر


Joomlart