جمعه, 31 فروردين 1397

خاتمی و منشور جبهه آزادی

نامه الکترونیک چاپ PDF

در آغاز راه و آستانه دوم خرداد پیش نویس منشور "جبهه آزادی" را به نظر سید محمد خاتمی رساندیم، مشی اعتدال و استراتژی فعال را عرضه داشتیم و ایشان گفتند : " این تنها راه است" و توصیه کردند که با 20 الی 30 نفر از رجال سیاسی مطرح و نظرات اخذ شود. به تلاش مدنی در چارچوب قانون تاکید داشته و بر نفی خشونت و تند روی اصرار ورزیدند.

از آن روز تا کنون با قریب به 50 نفر از رجال سیاسی به بحث نشسته ایم تا کسی نگوید که ما نبودیم و نشنیدیم، برای این که باز خود محوری و تکروی موجب تفرقه نشود و مثل انتخابات شوراها که از آن شهردار تهران درآمد و انتخابات 84 که دولت را از دست دادیم و ... نشود.

باز هم همه دوستان را به همدلی و وحدت و هماهنگی دعوت می کنیم و هشدار می دهیم که نکند باز برای ما پشت درهای بسته مهره بتراشند و کاری کنند که کاندیدای رقیب هم توسط جناح حاکم مهندسی شود...

مهدی خزعلی

1391/4/6

افزودن نظر


Joomlart