چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دعای امام کاظم علیه السلام برای رهایی از زندان

نامه الکترونیک چاپ PDF

از دعاهای امام کاظم علیه السلام در زندان هارون الرشید در دل شب این بود:

« یا سیدی نجنی من حبس هارون و خلصنی من یده یا مخلص الشجر من بین رمل و طین و ماء و با مخلص اللهن من بین فرشاء دم و یا مخلص الولد من بین مشیمه و رحم و یا مخلص النار من بین الحدید و الحجر و یا مخلص الروح من بین الاحشاء والامعاء خلصنی من ید هارون »

« آقای من؛ مرا از حبس هارون نجات ده و از سلطه او رهایی بخش، اى برون آرنده درخت از ميان ريگ و گل و آب و اى برون آرنده شير از ميان سرگين و خون واى برون آرنده نوزاد از ميان پرده و رَحِم و اى برون آرنده آتش از ميان آهن و سنگ و اى برون آرنده جان از ميان احشاء و روده ها نجاتم ده از دست هارون »

امشب شب شهادت مولاست، او باب الحوائج است، او را شفیع قرار داده و چون او دست به دعا برداریم و برای همه اسیرانمان دعا کنیم، امسال سال آزادی همه زندانیان سیاسی است.

هم سلولی من این دعا را مرتب بعد از نماز می خواند و هر بار سئوال می  کرد، به جای "هارون" چه بگویم؟!

مهدی خزعلی

1391/3/26

افزودن نظر


Joomlart