پنجشنبه, 31 خرداد 1397

نماز میت رو خیلی دوست دارُم! (طنز آخوندی)

نامه الکترونیک چاپ PDF

هم ولایتی ما موگفت: " مو از نِمازا، نِماز میّتو دوس دارُم، بی وضو و با کفشه، سجده و رکوع نوموخواد،  تازه آخِرش شُله هم مِدَن ! "

1391/3/28

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart