پنجشنبه, 27 مهر 1396

سومین سالگرد 25 خرداد

نامه الکترونیک چاپ PDF

سه سال گذشت، سه سال پیش مشت های گره کرده مردم خشمگین و آزرده دل - که خس و خاشاک خوانده بودنشان - حکایت از حادثه ای بزرگ داشت، مردم از راه دور، پیاده و با عزمی استوار آمده بودند، خیلی زود دریایی از جمعیت شکل گرفت و شهردار می گفت 3 میلیون، اما بیش از این ها بود. اتوبوس و سرویس و بخشنامه و ساندیس و ... نبود، حتی آبی پیدا نمی شد، همه با عشق آمده بودند، سه سال گذشت، خیلی ها برای  همین تظاهرات 5 سال حبس گرفتند!(مثل من)

اما امروز خبری نبود، حتی نیروهای ضد شورش هم نبودند، نیروهای امنیتی هم نبودند، یکی می گفت: " این که مردم نیامدند، جای خود، نیروهای ضد شورش از کجا می دانستند که مردم نمی آیند؟!"

من بر این باورم که مردم راههای مدنی و کم مخاطره را برای اصلاح برگزیده اند و دوستان ما باید نبض شهر را در دست بگیرند و سپس نسخه دهند!

این نسخه های از راه دور جواب نمی دهد، بیایید اینجا و نبض مریض را گرفته و تبش را اندازه بگیرید و سپس دارو بدهید، من می گویم مریض بیرون روی دارد و شما مسهل می دهید، می گویم فشار مریض زیر 6 است و دارد وارد شوک می شود و شما داروی فشار خون تجویز می فرمایید.

دوستان عزیز؛ باید به راهکار مدنی و خروج از شرایط امنیتی فکر کرد، باید حزب و جبهه ای راه انداخت و خود را برای انتخابات بعدی مهیا کرد. شک نکنید که ما برنده انتخابات بعدی هستیم، به شرطی که درست عمل کنیم. ما باید گفتمان غالب را از آن خود سازیم.

فراخواندن مردم به خیابان ها کار عبثی است، مگر با اخذ مجوز های لازم، بیایید به جای فراخوان به راهپیمایی، درخواست مجوز بدهیم، عدم صدور مجوز به معنای تخلف از قانون اساسی و دیکتاتوری است. در این صورت ما مطالبه قانون اساسی می کنیم و آنقدر درخواست می دهیم تا نتیجه بگیریم.

بیایید گفتمان خود را عوض کنیم، بیایید رنگ اعتراضات را عوض کنیم، بیایید شکل کار را دگرگون کنیم، بیایید برنامه ای بچینیم تا خون از بینی کسی نیاید و ما مظلومیت خویش فریاد کنیم، بیایید ما برای مطالبات خویش به پیش برویم، آخر ما طلبکاریم، بنا نیست ما قهر کنیم، ما باید به دنبال حق و حقوق خویش باشیم، باید همه راهکارهای قانونی را در این تنگنای قانون های حسینقلی خانی بپیماییم، می دانم که قانون بر نخیل است و دست ما کوتاه...! اما باید تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش...

مهدی خزعلی

1391/3/25

افزودن نظر


Joomlart