جمعه, 04 خرداد 1397

نظر سنجی کاندیدا های یازدهمین ریاست جمهوری

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستان؛ اصحاب اندیشه و رسانه؛ سیاست ورزان محترم؛

از میان فعالان سیاسی جناح های مختلف - حتی جناح انحصار طلب و اقتدار گرا -  کسانی را که بالقوه می توانند کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم باشند را با ذکر دلیل و تحلیل معرفی نمایید، همه اسامی در سه مرحله وارد نظر سنجی می شود تا بیشترین آراء مشخص شود.

از میان شخصیت ها و فعالان سیاسی نظر سنجی مقدماتی، نیمی به مرحله بعد و نیمی از افراد مرحله دوم به مرحله نهایی راه می یابند.

ما می خواهیم ببینیم که رقابت یازدهم بین چه کسانی می تواند شکل گیرد.

می توانید در کامنت ها به تحلیل و نقد کاندیداها بپردازید.


افزودن نظر


Joomlart