چهارشنبه, 30 خرداد 1397

سرای اهل قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز پیگیر کارهای سرای اهل قلم بودم، همان پاتوق اهل قلم خودمان، یا به عبارت دیگر کافه اهل قلم، نجار و برقکار و نقاش را دیدم و امیدوارم تا آخر برج آماده اولین نشست اهل قلم باشد.

باید میز و صندلی و تجهیزات صوتی تصویری و کتابخانه و کتاب هم مهیا شود!

برای هر قسمت بانی می خواهد!

دوستانی که مایلند به این تلاش فرهنگی کمک کنند، وجوهات خود را به حساب شماره 6666 بانک ملی شعبه ایثار به نام موسسه حیان واریز نمایند. و فیش آنرا به شماره 66594600 فاکس نمایند.

1391/3/19

*** برای دوستانی که شماره کارت می خواستند:

بانک پاسارگاد شماره کارت 4183 0132 2910 5022 به نام مهدی خزعلی

یا حساب سپرده بانک پاسارگاد به شماره 1-213356-8000-298به نام مهدی خزعلی

و شماره شبا برای واریز از بانک های دیگر به حساب پاسارگاد مذکور 6001 1335 0002 9880 7002 2505 IR به نام مهدی خزعلی

از محبت همه دوستان در راه اندازی این تلاش فرهنگی سپاسگزاریم

افزودن نظر


Joomlart