يكشنبه, 03 تیر 1397

جوانی کجایی که یادت بخیر !

نامه الکترونیک چاپ PDF

داشتم عکسهای آلبوم را تنظیم می کردم، دیدم چه زود سفید کرده ام، تا همین سال 87 یک تار موی سفید نداشتم، راستش همه را در آسیاب اوین سفید کرده ام،  نمی دانم سنگ صبور زیرین آسیاب بوده ام یا سنگ سرگردان رویی!

مهدی خزعلی

1391/3/18

افزودن نظر


Joomlart