پنجشنبه, 27 مهر 1396

راه علی و نام علی(ع)

نامه الکترونیک چاپ PDF

مولا جان؛ شرمنده ایم، نامت را قاتق نانمان کردیم  راهت را قاتل جانمان، چه ناروا ها به نام تو کردیم، راهت را چه نازیبا تصویر کردیم، برای توجیه خشونت خود، همواره تو را با ذوالفقار کشیدیم، غافل از این که ذوالفقار تو مدافع مظلوم و دشنه ما بر گرده مظلوم بود! راهت تو راه خدا و راه ما به ناکجا بود! تو به سوی خدا و ما به سوی خود می خواندیم، تو شمع بیت المال را خاموش و ما آن را بیت الحال می دانستیم! کی رهرو راه تو بودیم؟ کی شیعه تو بودیم؟

با نام تو تجارت می کنیم و به جعل راهت جنایت، تا کسی جرأت مخالفت نداشته باشد و هر مخالفی  را با ذوالفقار تو تهدید می کنیم، ما از علی نامش را داریم و راهش را تحریف کرده ایم ! و چه ناجوانمردانه راه علی را قتل و خشونت و جنگ معرفی می کنیم!

علی(علیه السلام) که در هیچ میدانی آغازگر جنگ نبود، او کسی را به جرم اندیشه بردار نکرد، او کسی را به اتهام ناسزا و اهانت  بر خودش زندانی نکرد و نکشت! کسی را بی سلاح محارب نخواند و بردار نکرد! دشمنانش آب بر او بستند و او آنها را سیراب کرد! کسی را از دیدار همسر و فرزند محروم نکرد، بیماری را از درمان منع نکرد! بگذریم...

از علی اکتفا به نام علی(علیه السلام)

نبود در خور مقام علی(علیه السلام)

میلاد مولود کعبه مبارک

مهدی خزعلی

1391/3/15

افزودن نظر


Joomlart