پنجشنبه, 03 خرداد 1397

دیدار با داود سلیمانی پس از سه سال حبس

نامه الکترونیک چاپ PDF

چهارشنبه شب داود سلیمانی - نماینده مجلس ششم - پس از تحمل 3 سال حبس به اتهام واهی تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی آزاد شد، فردایش به دیدنش رفتیم، با روحیه و استوار بود.

برایش نسخه ای از منشور جبهه آزادی را بردم، می گفت: "او را برای 10 سال از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محروم کرده اند!" حضرات جناح حاکم؛ بیراهه می روید، فرصت ها را از دست می دهید، ما برای شما دلمان می سوزد، نگرانتان هستیم، نمی خواهیم به سرنوشت لیبی دچار شویم، حتی مصر را نمی پسندیم، عراق و افغان هم پیش روی ماست، ما به آفریقای جنوبی و ترکیه فکر می کنیم، بگذارید دست در دست هم، کشور را بسازیم، باور کنید، همه تان را می بخشیم، ما به دنبال انتقام نیستیم، ما به دنبال اصلاح و پیشرفت کشوریم. نمی دانم دیگر با چه زبانی بگویم که نگران شما و کشوریم، دارید مملکت را به بحران اقتصادی و جنگ ناخواسته می برید. نمی گویم دستت را بده تا نجاتت دهیم، بیا و دستم را بگیر و از این گرداب بیرون آی....!

مهدی خزعلی

1391/3/14

افزودن نظر


Joomlart