يكشنبه, 03 تیر 1397

دهمین روز اعتصاب غذای حسین

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز دهمین روز اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی است، می گویند انسان بدون هوا 7 دقیقه و بدون آب 7 روز و بدون غذا ( با املاح و الکترولیت ها مثل نمک) 70 روز زنده می ماند، اما این برای افراد سالم است، فردی که کلیه اش را از دست داده،هر لحظه در معرض خطر است!

مگر حسین چه می خواهد؟ درمان و بس...!

چه می شود که مثل خیلی ها او را هم مرخصی دهید تا به درمانش بپردازد، جناح حاکم از چه می ترسد، این جوان نحیف لاغر اندام چه وحشتی در دل شما انداخته است، فرض که او را آزاد کردید، مگر مال کسی را برده ؟ مگر چیزی از دست می دهید؟ از چه می ترسید؟ بگذارید به درمانش برسد و خود را در خون او شریک نکنید...!

مهدی خزعلی

1391/3/15

افزودن نظر


Joomlart